Zoo – pavilón Arktida I U Trojského zámku 120/3, Praha 7 I Česká republika I 2017 I Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Idea návrhu Arktidy není o tradičním rozdělení expozice na pavilón a venkovní výběhy, není o dělení exteriéru a interiéru – je o trase. Trase, která návštěvníka plynule provede všemi expozicemi v různých výškových úrovních a na které uvidí všechna zvířata ve výbězích, nad i pod hladinou. Bez rozdvojení a odboček, bez nutnosti se vracet.

Architektonické ztvárnění a zasazení do krajinného rámce nezapře inspiraci oblastí tundry -zasněžených vrcholků deroucích se z travnatých plání - vychází ze snahy morfologicky složitý terén respektovat a doplnit hmotou pavilónu. Vše v měřítku zoologické zahrady a s přihlédnutím k charakteru severní stráně. Centrální prostor zaplavený jemnými paprsky denního světla, jež vytvářejí hru světel a stínů na prolamovaných stěnách a navozují atmosféru skutečné ledové jeskyně, skýtá pohled nad i pod vodní hladinu - na svět predátora, ledního medvěda, a svět kořisti, tuleňů, mezi kterými se návštěvník ocitá.

Dobrodružná návštěva Arktidy může začít..