Bytový dům na Břevnově I Kopeckého, Praha I Česká republika I 2012 I Maidstone a.s.

Rekonstrukce a dostavba bytového domu. Adaptace stávajícího objektu na moderní bydlení vysokého standardu s přihlédnutím k šetrným provozním nákladům a životnímu prostředí