Resort Broadway I Mariánské Lázně I Česká republika I 2017 I PHL - BROADWAY

Hotelový resort Broadway v Mariánských Lázních – rehabilitace čtyř historických objektů a vytvoření dvorní dostavby. Architektonické řešení vychází z respektování tradičního tvarosloví a moderní interpretace bosáže, která je hlavním prvkem utvářejícím charakter nové části.