Palác Melantrich I Praha 1 I Česká republika I 2015 I REICO Investment GAMA a.s.

Rekonstrukce a revitalitzace paláce Melantrich na Václavském náměstí - návrh nové frontální fasády, návrh nového zastřešení atria a interiéru společných prostor.
Spolupráce s ateliérem Atrea.